tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

Cơ cấu tổ chức tài xỉu trực tuyến

Cơ cấu tổ chức của tài xỉu trực tuyến

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN TỪ 01/9/2023
STT Họ và tên Chức vụ QĐ ban hành
1 Ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐT Quyết định 04/2023/QĐ-PXC-HĐQT ngày 26/8/2023 về việc công nhận Hội đồng trường, danh sách thành viên Hội đồng trường tài xỉu trực tuyến NK20-25 sau kiện toàn
2 Ông Đàm Quang Minh Phó Chủ tịch HĐT
3 Bà Hồ Thị Hạnh Tiên Phó Chủ tịch HĐT
4 Ông David Amstrong Jr Thành viên HĐT
5 Bà Đàm Bích Thủy Thành viên HĐT
6 Bà Ngô Hoàng Oanh Thành viên HĐT
7 Ông Nguyễn Quốc Toàn Thành viên HĐT
 1. TS. Ngô Hoàng Oanh – Hiệu trưởng
 2. Th.S Châu Vân Anh – Trợ lý Hiệu trưởng
 1. TS. Nguyễn Duy Thuận – Trưởng phòng Đào tạo
 2. Th.S Bùi Thị Bích Hồng – Trưởng phòng Tuyển sinh
 3. Th.S Châu Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp
 4. Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp
 5. Th.S Trần Thị Hương Quỳnh – Phụ trách phòng Thanh tra-Khảo thí &ĐBCL
 6. TS. Nguyễn Hữu Chúc – Trưởng phòng Khoa học-Công nghệ & HTQT
 7. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp; Giám đốc Trung tâm Tin học iTD
 1. Th.S Nguyễn Thị Quyên – Bí thư Chi bộ
 2. Th.S Hoàng Quốc Hùng – Bí thư Đoàn trường
 3. Th.S Châu Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn