NCKH

Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế

Chủ động hội nhập, đẩy mạnh Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để nâng tầm tài xỉu trực tuyến

Trải qua hai thập kỷ phát triển với nhiều thay đổi, từ năm 2018 khi được chuyển giao cho Tập đoàn EQuest với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, vào tháng 11/2020, Trường đã thành lập Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. Đội ngũ nhân sự của Phòng bao gồm 1 trưởng phòng, 2 cán bộ cơ hữu và 2 giảng viên kiêm nhiệm. Với mục tiêu nâng cao nghiên cứu khoa học giảng viên để tiến tới hội nhập quốc tế, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế đã triển khai nhiều hoạt động gắn kết từ khi thành lập đến nay.

0 +
Dự án hợp tác
0 +
Bài báo khoa học

Nhờ sự thúc đẩy về hoạt động NCKH, các kết quả về hoạt động liên quan đến NCKH của cán bộ giảng viên, sinh viên đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Cụ thể, trước đây, số lượng công trình Nghiên cứu Khoa học nói chung và số lượng công trình NCKH có hợp tác với đối tác của Trường đều rất ít. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2018 đến 2023, đã có sự tiến bộ đáng kể, bao gồm 05 đề tài hợp tác chung, 02 cuốn sách viết chung, 06 dự án hợp tác chung, hơn 60 bài báo viết chung và 04 bài đăng trên kỷ yếu viết chung, nhiều đề của Giảng viên và Sinh viên được nhà trường quan tâm đầu tư để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học.

Thêm vào đó, Công tác hợp tác quốc tế của tài xỉu trực tuyến được quan tâm và đẩy mạnh phát triển nhất trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, có thể thấy rằng lịch sử 20 năm hình thành và phát triển của trường Đại Học Phú Xuân, chưa bao giờ chúng ta tích cực chủ động mở cửa, tìm kiếm và đón tiếp nhiều đoàn khách nước ngoài đến như vậy. Trung bình mỗi năm nhà trường đón tiếp gần 30 đoàn khách quốc tế đến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, như các đoàn Mỹ, Úc, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, … nhà trường cũng chủ động đưa nhiều giảng viên đi học tập, trao đổi để trau đồi thêm kinh nghiệm ở nước ngoài như đi Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia… 

và hàng năm nhà trường đều tiến hành đưa các bạn sinh viên đi thực tập ở Thái Lan, Trung Quốc.

Không những vậy, số lượng các dự án hợp tác quốc tế không ngừng phát triển trong những năm qua, điển hình là các dự án quốc tế nhà trường đã và đang thực hiện từ năm 2019 đến nay. Cụ thể, Nhà trường có nhiều dự án đang thực hiện nhằm phục vụ cộng đồng như: Dự án “Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of Decent Work” (Re-WORK). Đây là dự án nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai. tài xỉu trực tuyến là một trong 4 đối tác chính đã được Viện Hàn Lâm Anh Quốc phê duyệt; Dự án “Monitoring Trends In Vietnamese Employment” (MOTIVE). Đây là dự án này nhằm nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam từ đó đưa ra khuyến nghị để đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp do chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu tài trợ. Dự án “Hỗ trợ thúc đẩy sự hoà nhập và tiếp cận của sinh viên khuyết tật tại các trường đại học trong mạng lưới các nước ASEAN” (ALIGN), dự án này đã được Viện Khoa học y tế và Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu phê duyệt.

Lễ khởi động

Dự án Digi: Đổi

Năm 2023, đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập nhà trường, Dự án Liên danh chuyển đổi số “Digi:Đổi” được tài trợ bởi Chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu (GGP) của Hội đồng Anh dựa trên kết quả của báo cáo “Sự sẵn sàng chuyển đổi số trong trường đại học Việt Nam” chính thức khởi động vào tháng 02/2023. Dự án do tài xỉu trực tuyến , đối tác tại Việt Nam của đơn vị trưởng dự án – Trường Đại học Liverpool John Moores, Vương quốc Anh phối hợp thực hiện với tầm nhìn thực thi giai đoạn 2023 – 2025 đem đến tác động dài hạn về chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN và vương quốc Anh, với chiến lược lấy sinh viên làm đối tượng trung tâm để cộng tác, đồng kiến tạo và thúc đẩy phát triển thông qua phương pháp đào tạo qua dự án – “project-based learning”.

Indonesia,tháng 12/2022

Sinh viên tài xỉu trực tuyến tham gia chương trình trao đổi văn hóa tại Trường ĐH UMG

Ngoài việc thực hiện các dự án quốc tế, việc đưa sinh viên đi thực tập tại nước ngoài cũng được nhà trường thực hiện trong những năm qua. Cụ thể nhà trường đã thực hiện nhiều hoạt động trao đổi sinh viên với các đối tác nước ngoài như gửi đoàn Sinh viên đi Trường Đại học UMG (Indonesia) năm 2022 hay đưa 10 sinh viên đi thực tập tại Khách sạn tại Thái Lan vào tháng 6/2023.

Với định hướng tích cực, chủ động, mở rộng phát triển vô cùng đúng đắn, phù hợp với mục tiêu quốc gia trong những năm gần đây đã nâng cao uy tín và vị trí của nhà trường đối với cộng đồng, tài xỉu trực tuyến mong muốn trở thành đơn vị tiên phong đổi mới hội nhập quốc tế, góp phần phát triển nền giáo dục Việt Nam ngang tầm với khu vực và thế giới.