tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

ANNOUNCEMENT OF FIRST TERM EXAMINATION - SECOND SESSION FALL SEMESTER - ACADEMIC YEAR 2023-2024 - CLASS K21
(Môn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT&ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 2 – Học kỳ FALL – Năm học 2023-2024 (Môn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản).

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

Note:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, tài xỉu trực tuyến ;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.