tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

ANNOUNCEMENT OF SECOND TERM EXAMINATION - FIRST SESSION FALL SEMESTER - ACADEMIC YEAR 2023-2024 (Physical Education subject)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 2 – Đợt 1 – Học kỳ FALL –Năm học 2023-2024

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

Note:

  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.