tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

Trung tâm Tin học iTD – tài xỉu trực tuyến trân trọng thông báo tổ chức thi và cấp chứng chi “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản”. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 26/11/2023 (Chủ nhật)

2. Hình thức thi:  Thực hiện 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành)

3. Lệ phí ôn, thi và cấp chứng chỉ: Theo quy đinh

4. Ôn tập kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT: theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

  • 01 đơn đăng ký học ôn và dự thi (theo mẫu);
  • 01 Bån sao một trong các giấy tờ: Chứng mình nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai;
  • 02 ảnh 4 x 6 cm (theo kiểu ảnh chúng minh nhân dân được chụp không quá 6 tháng truoc ngày đăng ký du thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh).

6. Địa diểm thi:

  • Trung tâm Tin hoc iTD – Trường Đai hoc Phú Xuân, 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, thành phố Huế
  • Số điện thoại liên hệ: 0234 7306 888 (Phòng tuyển sinh)