tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

tài xỉu trực tuyến thông báo mở lớp “Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và nghiệp vụ điều hành du lịch Quốc tế và Nội địa”, cụ thể như sau:

1.   Nghiệp vụ hướng dẫn du Lịch Quốc tế và Nội địa

Lệ phí:

 • Đối với sinh viên: 1.600.000 đồng (Bằng chữ:Một triệu sáu trăm nghìn đồng)
 • Đối với học viên đã tốt nghiệp: 1.900.000 đồng (Bằng chữ:Một triệu chín trăm nghìn đồng)

Hình thức thi: Thi online

2.   Nghiệp vụ điều hành du lịch Quốc tế và Nội địa

 • Lệ phí: 2.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu hai trăm nghìn đồng)
 • Hình thức thi: Thi online

3.   Đối tượng

 • Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa: Dành cho tất cả những học viên tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch;
 • Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: Dành cho tất cả những học viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ngoại trừ ngành hướng dẫn du lịch; thoả mãn tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
 • Nghiệp vụ điều hành Tour nội địa: Dành cho tất cả những học viên tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên nhưng không phải chuyên ngành lữ hành;
 • Nghiệp vụ điều hành Tour quốc tế: Dành cho tất cả những học viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên nhưng không phải chuyên ngành lữ hành; thỏa mãn tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

4.   Thời gian đăng ký

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2023.

5.   Hồ sơ đăng ký bao gồm

 • Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
 • 03 ảnh thẻ 3*4;
 • 01 bản sao CCCD;
 • 01 Bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học photo công chứng.

6.   Ngày thi dự kiến

Ngày 17/12/2023

7.   Thời gian ôn tập dự kiến

Trước ngày diễn ra kỳ thi 03 ngày

8.   Địa điểm thi

 • Thi online
 • Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh tài xỉu trực tuyến Địa chỉ: 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234 7306 888