tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy

đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 – ĐỢT 1 HỌC KỲ FALL – NĂM HỌC 2023-2024 (Môn Giáo dục thể chất)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 2 – Đợt 1 – Học kỳ FALL –Năm học 2023-2024

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

Lưu ý:

  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.